VORES VISION

AT VÆRE SKABENDE ER EN KOMPETENCE, DER KAN UDVIKLES


Vi lever i en verden, hvor vi har brug for kreativitet til at løse morgendagens udfordringer. Der er mere end nogensinde før brug for, at vi kan gentænke løsninger og finde nye veje fremad. Heldigvis er det at være skabende ikke noget, vi enten kan eller ikke kan. Alle mennesker har potentiale til at være skabende. At være skabende er en kompetence, der kan dyrkes og udvikles.

AT UDVIKLE DIN KREATIVE SKABENDE KOMPETENCE ER VORES FOKUSPUNKT


DEN KREATIVE IMPULS (DKI) er en kursusvirksomhed, hvis formål er at hjælpe mennesker, virksomheder og organisationer med at udvikle deres kreative og skabende ressourcer. Hos DKI er vores fokus altid på det kreative. Vores mål er at skabe læring, der styrker menneskers skabende kompetencer. På dette punkt adskiller vi os fra andre kursusvirksomheder. 


Vores vision er at gøre verden til et bedre sted ved at inspirere og motivere vores kursusdeltagere til at realisere deres fulde potentialer som kreative, skabende mennesker. Ved at kaste et nyt og skarpere lys på den skabende proces og ved at fjerne nogle af de blokeringer, der bremser dens udfoldelse, ønsker vi at skabe glæde, udvikling og velstand for mennesker, virksomheder og organisationer i Danmark. 

FAGLIGHED, RELEVANS OG ANVENDELIGHED


Hos DKI arbejder vi ud fra tre kerneværdier, der udspringer af vores vision. 


Vores helt centrale kerneværdi er faglighed. Vores kurser tager udgangspunkt i den personlige og faglige udvikling af vores kursusdeltagere. Vores undervisning skal altid være faglig valid og empirisk funderet. Vi bruger kun de bedste teorier og metoder indenfor de felter, vi underviser i. Vores faglighed er tårnhøj, og vi ser det som vores opgave at bryde komplekst fagligt indhold ned, så det kan forstås af alle og enhver.  


En anden vigtig kerneværdi hos DKI er relevans. Vores kursister skal altid kunne se en sammenhæng mellem det, de lærer på vores kurser, og hverdagen på deres arbejdsplads. Spørgsmålet om relevans er fuldstændig afgørende for os. Hos os er undervisning ikke envejskommunikation. Undervisning er en empatisk handling, der begynder og ender hos kursusdeltagerne. 


Den sidste af vores kerneværdier er anvendelighed. Hos DKI er vi praktikere og pragmatikere. Vi underviser kun i de teorier og metoder, der fungerer i praksis. Vi dyrker ikke bestemte teorier af ideologiske årsager. Vores mål er udelukkende at hjælpe virksomheder og mennesker med at skabe udvikling og fremdrift i deres kreative processer. Det er dér, vi har vores fokus. Ingen andre steder. 

EFFEKTEN AF VORES KURSER


Den specialiserede psykologiske viden, som kursusdeltagerne igennem vores kurser får kendskab til, åbner op for nye tanker og handlemuligheder, der har en lang række positive konsekvenser.


1. Vores kurser styrker helt konkret deltagernes evne til at være mere kreative. Undervisningen er spændende, men den er ikke blot en inspirerende oplevelse. Den styrker deltagernes skabende flow og evne til at facilitere skabende processer. Opmærksomheden overfor egne kreative impulser bliver bedre, og deltagerne bliver bedre til at indfange og udtrykke deres kreative idéer. 


2. Undervisningen styrker deltagernes skabende selvtillid og fornemmelse for egne kreative og kunstneriske værdier. En vigtig del af vores kurser handler om at give deltagerne mulighed for at spejle sig i, hvordan store kreative sjæle tænker og arbejder. Spejlingen indeholder en vigtig erkendelse. Den legitimerer det tab af jeg-kontrol, som den skabende proces per definition kræver af deltagerne. Spejlingen styrker deres lyst til at skabe og eksperimentere og deres identifikation af sig selv som skabende mennesker. 


3. En tredje effekt af vores kurser er, at de styrker deltagernes evne til at håndtere vanskelige sider af den kreative skabelsesproces. Kurserne styrker deltagernes evne til at reflektere over de dybere følelsesmæssige aspekter af deres egne og andres skabende processer. Dette gør det lettere at håndtere og rumme de store følelsesmæssige udsving, der ofte følger i kølvandet på den kreative skabelsesproces. F.eks. fra manglende motivation og modstand i starten over vidunderlige følelser, når et gennembrug viser sig, til depressive tilstande og følelser af usikkerhed og sårbarhed forbundet med de færdige resultater. Ved at beskrive og forstå følelserne og se dem som en naturlig del af processen, bliver følelserne mindre farlige og overvældende og lettere at rumme og udholde for deltagerne.

“This course made me understand myself as an artist and understand, what creative work demands of me, why some things have always been psychologically more demanding and how to overcome these difficulties.” 


Mirja Klippel

Master Music Performance - RMC, 2017

“The workshop was a great experience. It was 2 days spent in a way that is not common for any of us. A foundation has been built for better collaboration between those of us who were fortunate to participate. Let's keep it going!” 


Meyer Sound employee

CEO workshop in San Francisco, 2018

“Troels har lært mig at se tingene fra nye synsvinkler i samarbejdsammenhænge, hvilket har hjulpet mig til at kunne arbejde langt bedre sammen med andre mennesker og samtidig givet mig drivkraften til at opnå mit fulde potentiale som musikproducer.” 


Nikolaj Tornsberg

RMC, 2021

“Det vigtigste jeg har fået ud af mine timer med Troels har været at åbne op for endnu et lag af kreativitet jeg endnu ikke vidste jeg havde.” 


Rasmus Gregersen

RMC, 2021

“I don't judge myself so very hard anymore, I know about the different phases I will pass while creating and can endure better the depressive and self­-doubting ­phase better” 


Master of Arts student

RMC 2016