SLÅ ENGLEN I HJEMMET IHJEL

-  OVERVIND DIN INDRE MODSTAND, OG SLIP DINE SKABENDE POTENTIALER FRI

SLÅ ENGLEN I HJEMMET IHJEL

-  OVERVIND DIN INDRE MODSTAND, OG SLIP DINE SKABENDE POTENTIALER FRI


At være skabende, er noget vi alle har potentiale for at være. Hver og en af os har evnen til at træde ud af tid og rum og overveje en række abstrakte ideer og associationer. Men alligevel føler mange af os ikke, at vi er kreative. Vi mangler tillid til vores skabende evner. Vi tør ikke for alvor give os selv tilladelse til at være skabende. 


Fælles for alle store kreative sjæle er, at de ikke spørger om tilladelse. De gør det bare. De må gerne være kreative. Ofte bakker folk dem op, fordi de er gode til det, de gør. Men tilladelsen synes først og fremmest at være noget, der kommer indefra. Mange succesfulde skabende mennesker udmærker sig ved, at de ikke er bange for at tænde op under deres fantasi og forestillingsevne. De tør godt give slip og gå ind i deres genizone. Men heldigvis for os andre, er det at give sig selv tilladelse til at være skabende ikke en medfødt evne. Der er tale om noget, der kan læres af alle. 


Inden for kunstpsykologien bruger man metaforen at slå englen i hjemmet ihjel som en nødvendig del af en hvilken som helst skabende eller kunstnerisk proces. Metaforen kommer fra den engelske forfatter Virginia Woolf. Grundlæggende set, er der tale om et nødvendigt opgør med vores indre kritiske stemme. Vi har alle sammen en indre kritisk stemme, der forsøger at passe på os ved at skyde alle ideer ned, hver gang vi står overfor at gøre noget nyt og anderledes i vores liv. Den indre kritiske stemme er den samme som angstens stemme. Den sørger for, at vi ikke vover pelsen og ikke tør tænke ud af boksen. Man kan sige, at den forsøger at holde dig inde i boksen og ude af din genizone, fordi den er overbevist om, at det er til dit eget bedste. 


Problemet er blot, at når du for alvor skal bryde ny grund, så fungerer det ikke at føre an med dine gode manerer. Som den danske litterat Lilian Munk Rösing udtrykker det, så er pligtskyldigheden en dårlig forfatter.  


På vores kursus “Slå englen i hjemmet ihjel” vil du få ny viden om de psykologiske mekanismer, der hæmmer din skabende proces. Du vil lære, hvordan du bedre håndterer din indre kritiske stemme og hvad der skal til, for at du for alvor kan træde ud af pligtskyldighedens skygge og ind i din helt egen personlige genizone


På dette kursus vil du få en dybere forståelse af, hvad der er på spil, og du vil få nogle helt konkrete værktøjer, der faciliterer denne proces. 


MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der ønsker at forbedre deres skabende kompetence og blive bedre til at håndtere de psykologiske mekanismer, der hæmmer deres egen og andres skabende processer. 


INDHOLD

Vores kursus “Slå englen i hjemmet ihjel” indeholder:


  • At slå englen i hjemmet ihjel 
  • At slå faderen ihjel
  • Det indre rum - Chidakasha 
  • Beyond right and wrong 
  • Prometheus
  • Skriv med røvhullet
  • De to veje - pligten og lysten


Der veksles mellem oplæg fra underviser, diskussioner og praktiske øvelser.


VARIGHED

Kurset kan med fordel tilrettelægges som kursus eller temadage af 1-2 dages varighed men kan også laves som ½-dags kursus eller som 3 timers foredrag.


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.

KURSUSUNDERVISER

Troels Boberg > 

UDTALELSER FRA TIDLIGERE KURSISTER

“I don't judge myself so very hard anymore, I know about the different phases I will pass while creating and can endure better the depressive and self­-doubting ­phase.” 


Master of Arts student

RMC 2016

“This course made me understand myself as an artist and understand, what creative work demands of me, why some things have always been psychologically more demanding and how to overcome these difficulties.” 


Mirja Klippel

Master Music Performance - RMC, 2017

UDDYBENDE OM KURSET

ER DET HER FOR MEGET?

Den unge danske skuespillerinde Emma Sehested Høeg har et mantra, der på smukkeste vis beskriver hendes daglige konkrete forsøg på at slå englen i hjemmet ihjel. Emma beskriver, hvordan hun flere gange om dagen spørger sig selv; ‘Er det her for meget?’ Hvis svaret er ‘ja’,skal hun gøre det, der umiddelbart føles som for meget. Som skuespiller ligger det, der har værdi for hende, udenfor den zone, hvor hun er velopdragen og holder sig indenfor rammerne af almindelig pli og god opførsel. Som enhver forælder ved, så handler en hel del børneopdragelse om at lære børn at bevæge sig indenfor rammerne af god opførsel. Ellers bliver børnene anstrengende at have med at gøre for andre mennesker. Man kan sige, at man som forældre svigter sine børn, hvis man ikke lærer dem at begå sig indenfor rammerne af, hvad der er det forholdsvis normale. Men når man arbejder med skabende processer, vendes processen på hovedet. Så handler det om at turde skubbe til grænserne for den boks, alle andre ellers lige var blevet enige om var den gode boks. Også selvom konsekvensen er, at andre så vil synes, at man er for meget eller går over grænsen. Det er hele meningen med den leg med virkeligheden, som det kreative og kunstneriske rum repræsenterer. At tingene måske ikke behøver at være, som vi tror, de nødvendigvis må, bør og skal være. At rammerne og grænserne kunne være anderledes. At vi med Emma Sehested Høeg som forbillede kan tillade os selv at fylde mere i landskabet, end hvad ‘det normale’ dikterer. 

AT SLÅ FADEREN IHJEL

At slå faderen ihjel er metaforisk set det samme som at slå englen i hjemmet ihjel. Hvor englen i hjemmet repræsenterer det kulturelle feminine jeg-ideal, repræsenterer faderen det maskuline jeg-ideal. Der er tale om den kulturelle mainstreams "sunde" værdier for de to køn, der sikrer en vellykket social og kulturel integration.


At kunne have tillid til hinanden er ekstremt vigtigt for os mennesker. Og tillid bygger på forudsigelighed. Men indenfor den skabende proces' domæne er tingene anderledes. Her må faderen dø eller træde i baggrunden (midlertidigt), for at tingene kan blive flydende og træde i forbindelse med hinanden på nye og kreative måder. I vores kursus “Slå englen i hjemmet ihjel” er det denne psykologiske erkendelse, vi sætter under lup.


Fadermordet er en klassiker indenfor psykologien. Det er den brøde, som Ødipus begår, og som Freud lagde til grund for hans begreb om Ødipuskomplekset. Kunstpsykologien ser meget anderledes på fadermordet end den klassiske psykoanalyse gør. I kunstpsykologien er fadermordet ikke en brøde men en nødvendig handling, der må til for at kunne bryde ud af det konventionelle og forudsigelige. Man kan sige, at faderen står i vejen for ‘det store drama’. Når folk opfører sig ordentligt og følger faderens bud, er der ikke noget drama. Så bliver tingene for fornuftige og forudsigelige. Og kedelige


“Troels Boberg changed my work as an artist as well as my ability to reflect in a lasting and fundamental way”. 


Master of Arts student

RMC 2016

“More courses like this!”.  


Master of Arts student

RMC 2016