DEN SKABENDE GRUPPEPROCES

- NÅR VI ER SAMMEN OM AT VÆRE KREATIVE

DEN SKABENDE GRUPPEPROCES

– NÅR VI ER SAMMEN OM AT VÆRE KREATIVE


På dette kursus vil du få et nyt og forfriskende blik på den skabende gruppeproces, og du vil lære hvilke opmærksomheder, det er vigtigt at have, når du skal håndterer skabende gruppeprocesser. Du vil lære om den skabende gruppes psykologi, om dens kommunikation og om de faser og følelsesmæssige tilstande, som den gennemløber under en skabende proces. 


Hvad vil det egentlig sige at være skabende sammen med andre? 


Hvordan fungerer det skabende fællesskab? Hvilke opmærksomheder er vigtige at have, når du skal være kreativ sammen med andre? Hvad kan vi gøre for at skabe bedre og mere kreative gruppeprocesser?


En central del af dette kursus handler om at blive klogere på den modstand, der ofte melder sig under skabende gruppeprocesser, og som kan sætte deltagerne under pres. Her vil du lære om nødvendigheden af at kunne føle, rumme og tolerere vanskelige følelser som en essentiel del af det at arbejde med skabende grupper.


Med dette kursus vil du blive bedre til at fungere som katalysator for dine egne og andres skabende gruppeprocesser. Du vil blive bedre til at holde rummet for dine kreative arbejdsgrupper og hjælpe dem igennem deres udfordringer.


MÅLGRUPPE

Dette kursus henvender sig til alle ledere og medarbejdere som ønsker at forbedre deres evne til at lede eller deltage i komplekse skabende gruppeprocesser. 


INDHOLD

Vores kursus “Den skabende gruppeproces” indeholder:


  • Det skabende fællesskab
  • Kan vi kanalisere i fællesskab? 
  • De gruppepsykologiske teorier 
  • Gruppers ubevidste psykologi 
  • Gruppens fire kommunikationsniveauer 
  • Matrix - gruppens mentale kraftfelt
  • Resonans - følelsesmæssig afstemning
  • Transformationens rytme
  • At lade sig falde som gruppe
  • Perspektiver - entanglement og synkronisitet


Kurset er tilrettelagt således, at emnerne behandles både i teori og praksis – vekslende mellem oplæg, eksempler, diskussioner og øvelser.


VARIGHED

Kurset kan afholdes som et foredrag af 2 timers varighed. Det kan også afvikles som et heldagskursus af 1-2 dages varighed. Ved et længere forløb bliver der mulighed for, at deltagerne selv afprøver de konkrete værktøjer, og at undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes konkrete erfaringer.


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.

KURSUSUNDERVISER

Troels Boberg > 

UDTALELSER FRA TIDLIGERE KURSISTER

“Troels har lært mig at se tingene fra nye synsvinkler i samarbejdsammenhænge, hvilket har hjulpet mig til at kunne arbejde langt bedre sammen med andre mennesker og samtidig givet mig drivkraften til at opnå mit fulde potentiale som musikproducer.” 


Nikolaj Tornsberg

RMC, 2021

“Jeg føler jeg som producer er blevet bedre til at samarbejde med andre i sessions og blevet bedre til at forstå de psykologiske lag der er ved at lave musik sammen. Jeg føler jeg har fundet ud af en masse ting om mig selv og er nu mere motiveret end nogensinde før.”


Rasmus Gregersen

RMC, 2021