DET KREATIVE FRØ

– AT ARBEJDE MED INDRE BILLEDER SOM UBEVIDSTE INSPIRATIONSPUNKTER

DET KREATIVE FRØ

– AT ARBEJDE MED INDRE BILLEDER SOM UBEVIDSTE INSPIRATIONSPUNKTER


Hvad vil det sige at være forbundet med sin indre kreative impuls? Hvordan etablerer du en dyb indre forbindelse mellem dig selv og det, du skaber? Giver det sig selv, eller er det en kobling, du selv kan være med til at skabe? 


Store kunstneriske personligheder som filmskaberen David Lynch, billedkunstneren Agnes Martin og sangerinden Islandske Björk gør det alle sammen. De bruger indre drømmebilleder som udgangspunkter for deres kunstneriske proces. De gør det, fordi det fungerer for dem i praksis. Fordi det er en naturlig proces for dem. De oplever, at når de arbejder på denne måde, så sker tingene af sig selv. De oplever, at deres værker udfolder sig som en solsikkekerne, der bliver til en solsikke. 


I forskningen ser vi den samme proces beskrevet igen og igen. Vi ser den hos vores egen H.C. Andersen og vi ser den hos James Francis Cameron - den mest succesfulde amerikanske filmskaber nogensinde. Grunden til, at de arbejder på denne måde er, at de ved hvordan deres psyke fungerer. De kender dens hemmeligheder, og de ved, hvordan de skal arbejde med den for at låse dens skabende potentialer op. De har fundet ud af, at følsomheden og opmærksomheden over for det kreative frø er den nøgle, der låser deres skabende proces op. 


På vores kursus “Den kreative frø” vil du selv lære at bruge den ubevidste del af dit følelsesliv som et værdifuldt udgangspunkt for din skabende proces. Metaforisk set kan man sige, at du vil lære at bruge din ‘krop’ som en drivende og skabende kraft i din kreative proces. Du vil lære om de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for processen, og du vil lære nogle helt konkrete metoder til at facilitere den i praksis. 


Når du er færdig med dette kursus, vil du proaktivt kunne skabe en dyb indre forbindelse mellem dit ubevidste følelsesliv og dine kreative produktioner. Du vil opleve en større grad af glæde og meningsfylde i dit arbejdsliv, og du vil være i stand til at skabe resultater, der er stærkere og mere vedkommende for både dig selv og andre. 


MÅLGRUPPE

Dette kursus henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der ønsker at udvikle deres skabende kompetence, og som ønsker at opleve en større grad af forbundethed med deres skabende arbejde og proces. 


INDHOLD

Vores kursus i “Den kreative frø” indeholder:


  • Kreative frø - eksempler 
  • Rites of passage - Konfrontationen med det ubevidste
  • Aktiv imagination - At finde de billeder, der ligger skjult i følelserne
  • Den transcendente funktion og selvets virkelighed 
  • Introduktion til teknikken
  • Eksempler - Picasso og Björk
  • De 2 faser 
  • At lade det ubevidste komme op til overfalden - U2 og Francis Bacon
  • At komme overens med det ubevidste - Abramovitz og Elizabeth Gilbert  
  • Amplifikation - hvad får dit drømmebillede dig til at tænke på? 


Der veksles mellem oplæg fra underviser, diskussioner og praktiske øvelser


Kurset indeholder en introduktion til teorien om den transcendente funktion og metoden aktiv imagination. Teorien suppleres med en lang række praktiske eksempler.


VARIGHED

Kurset kan med fordel tilrettelægges som kursus eller temadage af 1-2 dages varighed men kan også laves som ½-dags kursus eller som 3 timers foredrag. 


Ved et længere forløb bliver der mulighed for, at deltagerne selv afprøver de konkrete værktøjer, og at undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes konkrete erfaringer.


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.


KURSUSUNDERVISER

Troels Boberg > 

UDTALELSER FRA TIDLIGERE KURSISTER

“This course was for sure the most enlightening electives I had at RMC. Not only because of the subject, that in my opinion should be explored by every artist that wants to connect more with himself/herself but also teacher's expertise, insights, and dedication to the students.” 


João Hasselberg

RMC, 2017

“Jeg har haft stor glæde af undervisningen med Troels og den har hjulpet mig til at stole mere på min egen intuition og dermed givet mig mere selvtillid som kunstner. Han er god til at snakke om den kreative proces på en måde, hvor det ikke bare bliver ukonkret sniksnak. Han underbygger både med teori og eksempler fra virkeligheden, hvilket gør, at man har en masse at tænke videre over derhjemme."


Jakob Makongo Bertelsen

RMC 2021

"Troels Boberg kursus har været lidt af en øjenåbner for mig. I løbet af et relativt kort forløb har Troels sat nogle vigtige elementer i mit arbejde i perspektiv og hjulpet mig med at forstå kunstneriske processor i en mere holistisk sammenhæng. Undervisningen har blottet/tydeliggjort vigtige aspekter, som jeg nu forstår bedre og derfor kan arbejde mere fokuseret og med et større overblik for den givne situation.” 


Simon Mariegaard

RMC 2021