INTERKOLLEGIAL SLOWDATING

- 10 VEJE TIL AT SKABE GODE TILLIDSFULDE KOLLEGIALE RELATIONER

INTERKOLLEGIAL SLOWDATING

- 10 VEJE TIL AT SKABE GODE TILLIDSFULDE KOLLEGIALE RELTIONER


Idealet for det gode skabende fællesskab er den velfungerende familie. I en familie kender alle hinanden godt. Alle kender hinandens styrker og svagheder. Dette giver os mulighed for at være åbne, ærlige og kærlige men også direkte og til tider konfronterende overfor hinanden. 

 

Vi er nødt til at kunne stole på hinanden for at kunne arbejde sammen i en fælles skabende proces. Men tillid er ikke noget, der kommer af sig selv. At opbygge tillid er et stykke relationsarbejde, der skal gøres. Men hvordan gør vi dette? Hvordan etablerer vi en høj grad af tillid i vores arbejdsrelationer?


Hvis vi ikke kender hinanden særligt godt i forvejen, så er samtalen den bedste måde at lære hinanden bedre at kende. Og præcis hvordan, vi taler sammen er afgørende for, om samtalen ender med at styrke vores bånd og tilliden mellem os, eller om den gør, at vi skubber hinanden længere væk.


På dette kursus vil du lære om den tillidsskabende samtales psykologi. Du vil få en introduktion til en række særlige opmærksomheder og dialogredskaber, der er gode at have, hvis du ønsker at udvikle gode tillidsfulde kollegiale relationer. 


For at kunne skabe tillidsfulde arbejdsrelationer, må du beherske nogle helt grundlæggende kommunikative færdigheder. Ofte er vi helt ubevidste om dette. Vi sidder blot tilbage og undres over, at det hele ikke bare sker af sig selv. 


Med dette kursus vil du blive bedre til at tale med andre mennesker på en måde, så graden af tillid mellem jer styrkes. Der er tale om 10 grundlæggende opmærksomheder, som du vil kunne bruge med stor fordel i alle dine sociale relationer.


Efter dette kursus vil du være bedre til at møde dine kolleger med åbne arme og hurtigt kunne etablere den følelse af nærhed og forbundethed, som er afgørende for, om I kan give slip og arbejde åbent og frit sammen i en skabende proces.


MÅLGRUPPE

Dette kursus henvender sig til alle ledere og medarbejdere, som ønsker at forbedre deres kreative kompetence ved at udvikle en højere grad af tillid i deres kollegiale relationer. 


INDHOLD

Vores kursus “Interkollegial slowdating” indeholder:


 • At etablere tillid er et stykke arbejde, der skal gøres
 • Den kreative familie - et trygt arbejdsrum med en høj grad af tillid
 • Tillidsligningen
 • Er tillid muligt i den virkelige verden? 
 • Den interkollegiale samtale
 • Sprog og adfærd der skaber nærhed og tillid
 • Tag ansvar for dialogen
 • Stil gode personlige spørgsmål - tillidsspiralen
 • Vær nysgerrig - spørg ind
 • Vær tålmodig og anerkendende 
 • Tag imod det, den anden siger 
 • Lyt til samtalens atmosfære
 • Sprog og adfærd, der skaber afstand og mistillid
 • Undgå dominans, benævnelse af fejl og mangler og generaliseringer


Kurset er tilrettelagt således, at emnerne både behandles i teori og praksis – vekslende mellem oplæg, eksempler, diskussioner og øvelser.


VARIGHED

Vores kursus kan med fordel tilrettelægges som kursus eller temadage af 1-2 dages varighed, men kan også laves som ½-dags kursus eller som 2 timers foredrag. 


Ved et længere forløb bliver der mulighed for, at deltagerne selv afprøver de konkrete værktøjer, og at undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes konkrete erfaringer.


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.

KURSUSUNDERVISER

Troels Boberg > 

UDTALELSER FRA TIDLIGERE KURSISTER

“The workshop was a great experience. It was 2 days spent in a way that is not common for any of us. A foundation has been built for better collaboration between those of us who were fortunate to participate. Let's keep it going!” 


Meyer Sound employee

CEO workshop in San Francisco, 2018

“Troels is a broad human being, compassionate and empathic. His life experiences and choices bring him into a role model figure in which he can observe, guide and inspire people around himself. His undoubtedly deep knowledges in human behavior and psychological insights are precious tools that he master with wiseness. He directly helped me in finding a basic stability and gave me precious thoughts in which my inner self can cuddle in the moments of loneliness.” 


Federico Corsini

RMC, 2017

UDDYBENDE OM KURSET

TILLIDSSPIRALEN

Når vi er sammen om at være skabende, er en høj grad af tillid afgørende. Vi er nødt til at have tillid til hinanden for at kunne arbejde tæt sammen i en skabende proces. Jo bedre vi kender hinanden, jo større en buffer har vi, hvis den skabende proces sætter relationerne under pres. 


Grundlæggende set er vi nødt til at kende hinanden godt for at kunne have tillid til hinanden. De mennesker, vi kender allerbedst, er også dem, vi har allermest tillid til. Ofte handler det om at have en lang historie sammen og have erfaringer med hinanden i alle mulige forskellige situationer. 


Men det handler også om, hvordan vi taler sammen. At kunne skabe følelser af nærhed og tillid forudsætter, at du kan bruge et sprog, der faciliterer følelser af tillid og nærhed.


Efter dette kursus vil du være bedre til at møde dine kolleger med åbne arme og hurtigt at kunne etablere den følelse af nærhed og forbundethed, som er afgørende for, om du og dine kollegaer kan give slip og arbejde åbent og frit sammen under den skabende proces.


Du vil også lære, hvad du ikke skal gøre. Du vil lære om faldgruber og om hvilke typer af adfærd, der skaber afstand og mistillid.