STOL PÅ DINE IMPULSER

-  OG LEV ET RIGERE OG MERE MAGISK LIV

STOL PÅ DINE IMPULSER

– OG LEV ET RIGERE OG MERE MAGISK LIV


Når vi som begejstrede tilskuere siger, at Amy Winehouse berører os dybt, og at hun virkelig har hul igennem, så er det metaforisk set hendes forhold til hendes skabende impulser, vi taler om. Men hvad vil det egentlig sige at have hul igennem, og er det noget, man kan lære? Hvad er det for en psykologisk virkelighed, der ligger bag brugen af sådan en metafor? 


Noget af det, der udmærker store kreative sjæle, er, at de er særdeles gode til at bruge deres spontane indfald, som en skabende kraft i deres kreative proces. De er særdeles gode til at stole på deres impulser og forfølge dem med stor vedholdenhed og dedikation. 


At stole på sine skabende impulser er det samme som at turde give slip og være i den skabende proces uden at forsøge at kontrollere den. Som den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels siger med Søren Kierkegaards visdomsord; Jeg lever livet forlæns og forstår det baglæns. At stole på sine skabende impulser handler om at turde rode sig ud i noget, man ikke har løsningen på og så alligevel have tilliden, tålmodigheden og tro på, at løsningerne nok skal dukke op undervejs og ofte helt af sig selv.  


Vores skabende impulser har den besynderlige egenskab, at de samarbejder, hvis der er nogen, der lytter til dem. Allerede i det øjeblik, du begynder at tage dine skabende impulser bare lidt mere alvorligt, begynder de at strømme friere. De er som en ild du kan nære ved vise dem tillid og opmærksomhed, og som derved begynder at brænde stærkere.


På dette kursus vil du lære en lang række konkrete metoder, der alle handler om at få en mere fri adgang til dine spontane og impulsive kreative artikuleringer. Formålet er at vise dig, at der altid er en åbning for, at dine skabende impulser kan flyde frit, og at jo mere du stoler på dem, jo friere flyder de. Ved at blive bedre til at give slip, kan du opnå kontrol over dit kreative flow, så du oplever, at du kan skabe, når du vil og har brug for det. Og vel at mærke uden at processen forceres. 


Den friere adgang til dine skabende impulser forandrer ikke kun din proces men også dig selv. Den styrker din kreative selvtillid, din tro på og tillid til dine egne evner. Den giver dig en større lyst til at skabe og en mere legende tilgang til hele din proces. 


Med dette kursus vil du få en større arbejdsglæde og en grundlæggende følelse af at være forbundet med din skabende proces på en helt anden måde, end du plejer.


MÅLGRUPPE

Målgruppen for kurset er alle, der ønsker en friere og mere flydende kreativ proces. 


INDHOLD

Vores kursus “Stol på dine impulser” indeholder:


 • Den kreative impuls - historisk set
 • Out of Chaos Comes Order
 • Frie associationer - Tal før du tænker
 • Automatskrift - Skriv før du tænker
 • Dybdeafspænding - Kom ind i kroppen
 • Impulstegning - Tegn før du tænker 
 • Impulsmaling - Mal før du tænker
 • Perkussion impro - Spil før du tænker 
 • Gruppevolapyk - Syng før du tænker 
 • Dreamspace - Drøm før du tænker 
 • Meditation


Der veksles mellem oplæg fra underviser, diskussioner og praktiske øvelser.


Undervisningsformen i "Stol på dine impulser” veksler mellem korte oplæg kombineret med dialog og omfattende øvelser, der omsætter teori til handling, så du får direkte hands-on erfaring med dine egne skabende impulser.


VARIGHED

Kurset kan med fordel tilrettelægges som kursus eller temadage af 1-2 dages varighed men kan også laves som ½-dags kursus eller et længere foredrag. 


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.

KURSUSUNDERVISER

Troels Boberg > 

UDTALELSER FRA TIDLIGERE KURSISTER

“Kurset har givet mig en forhøjet tiltro, lyst og legende tilgang til min musik.”


Master of Arts student

RMC 2016

“The course that Mr Boberg gave this semester was probably one of the most fulfilling pedagogic experience I’ve had in my academic path. The content was dynamic and original and we, as students, had the opportunity to put in perspective our own experience with our artistic practice. Mr Boberg showed a great dedication to the students and I am thinking it would be most profitable for students to be exposed to that course at least once in the pursue of their studies.”


Vincent Ruiz del Portal

Master Music Performance - RMC, 2017

“Jeg har fått et nytt syn på mitt kreative arbeid, særlig når jeg komponerer, slik at jeg nu har lettere for at komme i et kreativt “flow."


Master of Arts student

RMC 2016

UDDYBENDE OM KURSET

Det vores kursus “Stol på dine impulser” grundlæggende set handler om er at blive bedre til at være i den åbne og flydende del af den skabende proces. Det er det, kreative genier altid er virkelig gode til. De har afluret en af de dybeste hemmeligheder ved den skabende proces. At der langt hen af vejen er tale om en ganske særlig form for mental proces, hvor begreber som hengivelse og overgivelse spiller en afgørende rolle.  


EGOSYNTONE VS. EGODYSTONE IMPULSER

Indenfor kunstpsykologien skelner man mellem egosyntone og egodystone ideer og impulser. De egosyntone idéer er lette nok at få greb om. De referer til de tanker, følelser og tilskyndelser, der udspringer af vores bevidste jeg, og som er i harmoni med vores normale jegfølelser og de værdier og idealer, vi bekender os til. De egodystone impulser er anderledes. De har en jeg-fremmed karakter og refererer til de tanker, følelser og tilskyndelser, der er forskellige fra vores normale jegfølelser. De er ofte ubevidste og kropslige i deres natur. De føles ofte som noget, der kommer til os udefra og har ofte magiske og inspiratoriske kvaliteter. Det er disse impulser, der er de virkelige stjerner i en hvilken som helst skabende proces. De er vores forbindelsesled til det sted, hvorfra alle nye ideer og banebrydende opfindelser og kunstværker strømmer. Og det er dem vi bedre kommer i kontakt med, når vi tillader os selv at åbne op og være mere flydende.


READY TO DIE 

Den amerikanske rapper Puff Daddy beskriver i et interview med den amerikanske musikproducer Rick Rubin, at den skabende proces for ham føles som at springe i faldskærm. Ifølge Puff Daddy, er man som skabende nødt til at være indstillet på, at man kan gå til grunde undervejs i processen, hvis man virkelig vil være nyskabende. Det lyder måske lidt dramatisk, men det er præcis den følelse, man skal vende sig til at kunne udholde for at kunne være i den skabende proces. Metaforen beskriver, at den skabende proces nemlig kun er mulig, hvis den indeholder et element af kontroltab. Kun ved at holde processen 100% åben og ved at holde 100 bolde i luften på samme tid, kan tingene få lov til selv at falde på plads i nye former og farver og uden, at der, psykologisk set, er nogen jegbevidsthed, der forcerer processen. Og man kan aldrig være sikker på, at man lander på benene igen. Det er den angst, der altid vil være forbundet med den skabende proces, og som er et grundvilkår for det skabende menneske.


Metaforisk set beskriver den danske digter Søren Ulrik Thomsen denne psykologiske sandhed ved at sige, at et digt altid skriver op imod døden. Indsigten er, at når vi giver slip og tillader os selv at være åbne og flydende, så er der en anden del af os, der går til grunde. Den skabende proces sætter os i stand til, eller tvinger os til, at finde os selv og miste os selv på én og samme tid.

“My playing, naturalness in improvisation, and confidence has gotten much better."


Master of Arts student

RMC 2016

"From the tools I had a lot of great musical experiences being able to be completely in the music.“


Master of Arts student

RMC 2016