SLIP ROSERNE LØS

-  KUNSTEN AT GIVE FEEDBACK DER KAN BRUGES TIL NOGET

SLIP ROSERNE LØS

– KUNSTEN AT GIVE FEEDBACK DER KAN BRUGES TIL NOGET


Alle skabende menneske ved, hvor følsomme de er overfor kritik, når det kommer til deres kreative frembringelser. Hvis man for tidligt i processen kommer til at dele en skitse med en kollega, kan kritikken betyde, at man mister motivationen for overhovedet at arbejde videre med ideen. Eller hvis man får 10 gode og 1 dårlig anmeldelse, er det den dårlige anmeldelse, der sætter sig fast og begynder at gøre mere skade end gavn.


Vi er alle sammen følsomme overfor kritik, når det kommer til vores kreative og kunstneriske frembringelser. Heldigvis fortæller den kunstpsykologiske forskning os hvorfor. Det er vi fordi vores værker er en form for psykologiske selvfremstillinger. I den kunstneriske proces projicerer vi os selv ind i vores værker. I den skabende proces smelter skaber, produkt og proces sammen i én alkymistisk smeltedigel. Når nogen kritiserer vores ideer eller værker, kritiserer de derfor indirekte også os. 


Sådan burde det selvfølgelig ikke være. Vi burde kunne skabe afstand til vores arbejde. Vi burde kunne granske vores ideer eller værker med neutrale objektive øjne. Men det kunstpsykologiske faktum er, at det ikke er let. Og det er sådan set kun godt, fordi det viser, at vi har givet os selv fuldt ud i den skabende proces.  


Dette kursus giver dig nogle nye perspektiver på, hvad det kræver at give feedback, der kan bruges til noget af andre. Svaret er, at kvaliteten og dybde af den relation, hvor feedbacken udveksles, er afgørende. Søren Kierkegaard formulerer det på den måde, at det at hjælpe andre kræver, at man ydmyger sig under den, der skal hjælpes. Den, der hjælper, er ikke den der hersker. Den, der hjælper, er den, der tjener. 


For at feedback skal kunne bruges til noget, skal den med andre ord komme fra det rette sted. Den skal være født ud af en empatisk interesse for den person, hvis produkt feedbacken omhandler. Dybden af relationen mellem den, der afgiver, og den, der modtager feedbacken, er afgørende. Kritik, der bliver sendt afsted i blinde uden forståelse for modtageren og dennes situation, kan ofte ikke bruges til noget.


MÅLGRUPPE

Dette kursus henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker at blive bedre til at give og modtage feedback på en måde, så den kan bruges af andre. 


INDHOLD

Vores kursus “Slip roserne løs” indeholder:


  • Vi er det, vi skaber 
  • Et glasskår i en sandwich - Elizabeth Gilbert 
  • At sætte grænser for andres kritik
  • At tegne en magisk cirkel rundt om sin kreative proces
  • At beskytte sin barnlige naive selvtilfredshed 
  • At hjælpe er at tjene - Søren Kierkegaard
  • At udforme sin feedback med empatiens stemme
  • Slip roserne løs - ros er ikke farlig  
  • Øvelser


Vores kursus er tilrettelagt således, at emnet behandles i teori og praksis – vekslende mellem oplæg, eksempler, diskussioner og øvelser.


VARIGHED

Kurset kan med fordel gennemføres over en hel eller halv kursusdag – eller som et foredrag af 2 timers varighed.


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.