LØS KONFLIKTEN, FØR DEN LØBER LØBSK

- KUNSTEN AT LØSE KONFLIKTER I SKABENDE FÆLLESSKABER

LØS KONFLIKTEN, FØR DEN LØBER LØBSK

– KUNSTEN AT LØSE KONFLIKTER I SKABENDE FÆLLESSKABER


Alle skabende mennesker kender til konflikter og uenigheder. De er en uundgåelig del af alle gruppeprocesser. I skabende gruppeprocesser er der mange variabler og derfor mange ting, der kan gå galt. Problemet er, at vi ikke kan opnå fuld kontrol over tingene, når vi arbejder med skabende processer. Vi kan godt forsøge, men vi er dømt til at fejle, fordi opgavens kompleksitetsgrad simpelthen er for stor til, at vi kan begribe den med vores fornuft alene. 


For at vi kan løse opgaven, er vi nødt til at stole på vores dybdefølsomheder. Vi er nødt til at stole på vores mavefornemmelse. Og dette skaber angst og konflikter. For hvad nu hvis min mavefornemmelse siger noget andet end din mavefornemmelse? Hvilken mavefornemmelse skal vi så gå med? 


Heldigvis hjælper psykologien os med at få en bedre forståelse for, hvad der sker i konfliktsituationer i skabende grupper. Kreativitet og angst er som siamesiske tvillinger. Angst vil altid være en del af den skabende gruppeproces, især hvis opgaven er udfordrende for gruppens medlemmer. Nogle gange får angsten deltagerne i en gruppe til at holde op med at fokusere på det kreative problem, der skal løses. I stedet begynder deltagerne at fokusere på hinanden samt mulige farer og fjender indenfor og udenfor gruppen. Energien begynder at flyde væk fra hovedopgaven og over mod forskellige indre eller ydre gruppekonflikter. Gruppen begynder at udadreagere. Men for at holde gruppens fokus – og den skabende proces på sporet – er vi derfor nødt til at være særligt gode til at kommunikere med hinanden. Vi er nødt til at kunne skille tingene ad og holde rummet for hinandens proces undervejs.


På dette kursus vil du lære nogle konkrete værktøjer, der gør dig bedre til at kommunikere og løse konflikter i grupper. Du vil lære nogle særlige kommunikative strategier, der er gode at have, når du skal hjælpe din arbejdsgruppe med at løse gruppens konflikter. 


På den ene side vil du blive bedre til at hjælpe din skabende gruppe med at holde fokus og til at løse gruppens konflikter, før de løber løbsk. På den anden side vil du også lære nogle redskaber, som du med fordel kan tage med dig over i dit hverdagsliv og have gavn af dér. 


MÅLGRUPPE

Dette kursus henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker at forbedre deres skabende kompetence i grupper og blive bedre til at løse konflikter. 


INDHOLD

Vores kursus “Løs konflikten, før den løber løbsk” indeholder:


 • Konfliktens natur - hvad er problemet?
 • Kreativitet og angst er siamesiske tvillinger 
 • Konfliktløsning er en forhandlingsproces 
 • Kommunikative forhandlingsstrategier  
 • Eksempel: De 2 søstre og en appelsin 
 • At fokusere på problemet i stedet for personen
 • Følelsernes indflydelse - træk dine projektioner tilbage 
 • At fokusere på fælles objektive kriterier 
 • At anvende kodeord
 • At fokusere på interesser - ikke modstridende positioner 
 • Vær specifik - undgå generaliseringer
 • Øvelse 


Konfliktløsningens psykologi behandles både i teori og praksis – vekslende mellem oplæg, eksempler, diskussioner og øvelser.


VARIGHED

Kurset kan med fordel tilrettelægges som kursus eller temadage af 1-2 dages varighed, men kan også laves som ½-dags kursus eller som 2-3 timers foredrag. 


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.