DEN ALVORLIGE LEG

-  AT ARBEJDE MED MASKE I DEN SKABENDE  PROCES

DEN ALVORLIGE LEG

– AT ARBEJDE MED MASKE I DEN SKABENDE PROCES


På vores kursus “Den alvorlige leg” vil du lære hvordan det at arbejde med maske kan være voldsomt befriende for din skabende proces. 


Undervisningen indeholder en introduktion til hvordan du kan bruge skuespilsteknikken ‘Method Acting’ indenfor en lang række andre kunstarter end blot skuespil. Det handler om, hvordan du som skabende kan gå ind i en fiktiv karakter og lade denne komme til udtryk igennem dig og derved skabe langt stærkere og mere inspirerende værker (end ellers). 


På dette kursus vil du lære, hvordan du kan slippe dine normale jeg-grænser og åbne din proces op ved at arbejde med fiktive karakterer, som en del af din proces.  Når du på denne måde tillader dig selv at arbejde med en jeg-fremmed karakter som centrum for din proces, sker der noget. Så træder dit udtryk frem med en helt anden skarphed og kant end tidligere. Eller med Oscar Wilde’s berømte ord: Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.


Metoden, du vil lære på dette kursus, berører én af de dybeste hemmeligheder i den skabende proces. Den vil gøre det lettere for dig at gå ind og ud af de forskellige psykiske rum i den skabende proces, og den vil hjælpe dig med at komme dybere ind i din skabende proces. 


Den erkendelse, som dette kursus forsøger at formidle, er radikal. Efter dette kursus vil din skabende proces ikke længere være den samme.


MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der ønsker at udvikle deres skabende kompetence, og som finder spændende at gå ‘all in’ med deres skabende proces. 


INDHOLD

Vores kursus i “Den alvorlige leg” indeholder:


  • Hvad er en karakter?
  • Psykologisk teori 
  • Komplekserne og arketyperne
  • Det personlige og det kollektive ubevidste 
  • Persona - Den sociale maske 
  • Skyggen - The mask reveals the man 
  • Når karaktererne bliver autonome 
  • Anima og Animus - den indre muse
  • Selvets stemme
  • Den kopernikanske vending.


Der veksles mellem oplæg fra underviser, diskussioner og praktiske øvelser


Kurset indeholder en introduktion til den bedste og mest dybdegående psykologiske teori, der findes indenfor dette fagområde. Teorien suppleres med en lang række praktiske eksempler.


VARIGHED

Kurset kan med fordel tilrettelægges som kursus eller temadage af 1-2 dages varighed, men kan også laves som ½-dags kursus eller som 3 timers foredrag. 


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.

UDDYBENDE OM KURSET

DEN AUTONOME FANTASI OG VORES FORESTILLINGSEVNE 

En af psykologiens mest forunderlige erkendelser er, at vi ikke har kontrol over vores kreative ideer og kunstneriske artikuleringer. Vores forestillingsevne er ikke noget, vi ejer. Den fungerer som noget, der virker i os, og som noget vi står i relation til, men ikke som noget vi bestemmer over. I modsætning til vores fornuft, der grundlæggende set følger vores bevidste viljes bud, kan man sige, at vores fantasi eller forestillingsevne har en ubevidst eller autonom karakter. Denne psykologiske erkendelse har radikale konsekvenser. 


Fælles for alle store kunstneriske personligheder gælder, at de er gode til at lade denne “fremmedhed” komme til udtryk igennem dem. De er gode til at arbejde med deres fantasi således, at dens ild næres og ikke kvæles. De er klar over, at de har med en jeg-fremmed proces at gøre, og de er gode til at lytte til den og arbejde med den i centrum af deres proces.


På dette kursus vil du lære at håndtere dette psykologiske faktum: At din skabende fantasi og forestillingsevne lang hen ad vejen er en autonom størrelse, der kommunikerer til dig gennem fiktive autonome karakterer.


LEGENS VIRKELIGHED 

Skabende processer tilhører legens domæne, der udspiller sig indenfor en anden psykisk ramme end vores normale virkelighed. 


Dette kan lyde som en banal erkendelse, men det er det ikke. Det er netop igennem legens virkelighed, at vi som mennesker for alvor kan komme i kontakt med og udtrykke vores dybeste længsler og følelser. Denne psykologiske erkendelse har radikale konsekvenser. I den kreative leg må vi godt undersøge, hvad det vil sige at være menneske, hvem vi er eller hvad vi også kunne være. Netop fordi der er tale om en anden ramme end vores normale virkelighed. Denne erkendelse sætter den skabende proces fri, fordi der simpelthen gælder nogle andre regler for legens domæne. Når du først for alvor har knækket denne kode, så er der nærmest tale om en kopernikansk vending i din skabende proces. Så går døren til din genizone op.