SKAB DIN EGEN KUNSTNERISKE BEVÆGELSE

OG SÆT KURSEN FOR EN NY GENERATION AF KUNSTNERE

 SKAB DIN EGEN KUNSTNERISKE BEVÆGELSE

– OG SÆT KURSEN FOR EN NY GENERATION AF KUNSTNERE


Forestil dig, at du – ligesom Lars Von Trier – vil skabe din egen kreative eller kunstneriske bevægelse. Stil dig selv følgende spørgsmål: 


Hvis jeg skulle skabe en nye bevægelse indenfor mit felt, hvordan skulle den så se ud? 


På dette kursus vil du få en introduktion til en lang række ingredienser, du kan bruge i skabelsen af din egen kreative bevægelse. Ingredienserne forstås som udgangspunkter og aforismer, du kan bruge til at lade dig falde med, og som kan anvendes som styringsprincipper i de forskellige faser af din skabende proces. 


Formålet er at hjælpe dig med at udvikle din kunstneriske praksis og blive bedre til at planlægge og strukturere din skabende proces. Eller med Brian Enos ord: At finde den rette balance mellem kontrol og hengivelse i din skabende praksis.


Undervisningen indeholder en helt konkret opskrift på hvordan du kan skabe din egen kunstneriske bevægelse og de ingredienser, du med fordel kan bruges som hjørnesten i indramningen af dine kunstneriske projekter. Vi vil komme ind på om inspirations- og fascinationspunkter, aforismer, værdier, modstandspunkter, dogmer, lovbud og manifester.


Undervisningen er inspireret af billedkunstneren Tal R’s beskrivelse af, at man altid må lade sig falde med ‘noget’ i en kreativ proces.  


MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til alle der ønsker at videreudvikle deres kunstneriske og kreative projekter. 


INDHOLD

Vores kursus “Skab din egen kunstneriske bevægelse” indeholder: 


  • At lade sig falde med noget
  • Inspirations- og fascinationspunkter
  • Dogmer og regler 
  • Oblique Stratégies - at bruge aforismer som styringsprincipper 
  • Skab din egen kunstneriske bevægelse - øvelse


Der veksles mellem oplæg fra underviser, diskussioner og praktiske øvelser.


VARIGHED

Kurset kan med fordel gennemføres over 1-2 dage med op til 20 deltagere. Eller som foredrag med efterfølgende øvelse.


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.