STYRK DIN ROLLE SOM FACILITATOR

- KUNSTEN AT FORSTÆRKE ET ANDET MENNESKES INDRE MAGISKE AMULET

STYRK DIN ROLLE SOM FACILITATOR

- KUNSTEN AT FORSTÆRKE ET ANDET MENNESKES INDRE MAGISKE AMULET 


Hvad vil det egentlig sige at hjælpe andre med at udvikle deres skabende kompetence? Hvad er det, man skal se efter, og hvordan skal man som hjælper forholde sig til andres kreative frembringelser?


På dette kursus vil du få en introduktion til facilitatorens rolle i den skabende proces.  Du vil lære nogle kvalificerede psykologiske teorier om, hvad udvikling er og hvilke betingelser, der skal være til stede, for at udvikling kan ske. Ud over det, vil du helt konkret lære nogle specifikke greb, du kan bruge i din egen praksis som facilitator. Du vil lære hvilke psykologiske opmærksomheder, der er gode at have, og hvorfor det ofte er temmelig krævende at hjælpe andre med deres skabende proces. 


At skulle forholde sig til andres kreative og kunstneriske udviklingsprocesser kræver stor følsomhed, rummelighed og tålmodighed af den, der hjælper. Det centrale at være opmærksom på her er den angst, der ofte er forbundet med kreative og kunstneriske udviklingsprocesser. For den skabende er det næsten altid angsten og den manglende evne til at håndtere angsten, der blokerer for udviklingen. Facilitatorens rolle er derfor næsten altid at være med til at rumme angsten, så den kreatives rum ikke kollapser. 


Angstens siamesiske tvilling er den indre kritiske stemme. Den fungerer som et psykologisk forsvar, der modarbejder den skabende persons udviklingsproces, og som hele tiden forsøger at lukke den skabende proces ned. Facilitatorens opgave er at hjælpe den skabende med at give denne stemme et kvalificeret og nøje afstemt modspil således, at den kreative kan holde dampen oppe og den skabende proces i bevægelse. 


Med dette kursus vil du blive bedre til at hjælpe andre mennesker med deres kreative og kunstneriske udviklingsprocesser. Du vil blive bedre til at sætte et andet menneske i centrum af din egen proces, og aflæse hvad det er, den anden har brug for i den videre proces. 


MÅLGRUPPE

Dette kursus henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der ønsker at blive bedre til at facilitere andres skabende processer. Med dette kursus vil du blive bedre til at holde rummet for andre mennesker og hjælpe dem med at realisere deres fulde skabende potentialer. 

 

INDHOLD

Vores kursus “Styrk din rolle som facilitator” indeholder:


  • De to ledelsesroller - initiatoren og facilitatoren 
  • Den gode facilitator
  • Daniel Lanois - At skabe et rum hvor artisten tør lade sig falde
  • Brian Eno - Don’t be afraid to reflect what you love
  • Jimmy Iovine - Enhance what's already there
  • Psykologiske perspektiver
  • Søren Aabye Kierkegaard - At hjælpe er at tjene
  • Wilfred Bion - Teorien om ‘the container’ og ‘the contained’
  • Erich Fromm - Den maskuline og den feminine forældrerolle 
  • Øvelse


VARIGHED

Kurset kan med fordel tilrettelægges som kursus eller temadage af 1-2 dages varighed, men kan også laves som ½-dags kursus eller som 3 timers foredrag. 


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.

UDDYBENDE OM KURSET

AT GIVE DEN INDRE KRITIKER ET KVALIFICERET MODSPIL

De fleste skabende mennesker har brug for hjælp til at placere deres indre kritiske stemme på den rigtige hylde. De har brug for hjælp til at vide, hvornår de skal lytte til den, og hvornår de absolut ikke skal lytte til den. 


På grund af det indre pres, som den kritiske stemme afstedkommer, er facilitatorens opgave ofte at hjælpe det skabende med at holde modet oppe og holde den skabende proces i bevægelse. I perioder er mange kreatives rum forbavsende nok hele tiden under trussel om kollaps. Den indre kritiske stemme har en tendens til at kile sig ind alle vegne, hvor den kan komme afsted med det, og forsøge at blokere processen.