HVEM ER JEG?

- AFKLAR DINE VÆRDIER OG BLIV BEDRE TIL AT LEDE DINE KREATIVE PROJEKTER

HVEM ER JEG?

– AFKLAR DINE VÆRDIER OG BLIV BEDRE TIL AT LEDE DINE KREATIVE PROJEKTER


Værdiafklaring er et redskab til selvledelse. Ved at blive mere bevidst om dine kreative og kunstneriske værdier får du nogle pejlemærker at navigere efter, når du i fremtiden skal udvikle og videreudvikle dine kreative og kunstneriske projekter. 


Dine værdier er dine ledestjerner. De er dine idealer. De repræsenterer de kreative eller kunstneriske kvaliteter, som du godt kan lide, og som du efterstræber hos både dig selv og andre. På vores kursus “Hvem er jeg?” vil du få en række sproglige værktøjer, som vil hjælpe dig med at finde frem til og afklare dine værdier. Målet er, at du finder frem til, hvad der er vigtigt for dig, og hvad der er afgørende for, at du kan trives med dine projekter og dit skabende arbejdsliv.


Kurset vil styrke din bevidsthed om din personlige smag, dine inspirationskilder, din motivation og hjælpe dig med at finde ind til kernen af, hvad dine værdier er. Du vil blive bedre til at lede dine projekter, og du vil blive mere klar i din kommunikation med din omverden om dem. 


I den første del af vores kursus vil du høre om en række kunstnere, der udtrykker sig om de værdier, der ligger til grund for deres skabende praksis. Dette vil gøre dig bedre til at tale om og reflektere over, hvad kreative og kunstneriske værdier overhovedet er for en størrelse. 


I den anden del vil du, med støtte og vejledning fra konsulenten, arbejde dig igennem en skriftlig refleksionsøvelse, hvor du får en række sproglige værktøjer til at vende opmærksomheden mod dig selv og formulere dine egne kreative og kunstneriske værdier. 


Øvelsen vil styrke din identitet som skabende menneske og din evne til at kunne kommunikere med andre omkring dine projekter og værdier. 


MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at blive bedre til at lede deres kreative projekter og kommunikere med omverdenen om dem.  


INDHOLD

Vores kursus “Hvem er jeg?” indeholder:


 • Kreative og kunstneriske værdier - hvad er det? 
 • Værdiafklaring - et redskab til selvledelse
 • Din personlige smag - dine likes og dislikes 
 • Inspirationskilder 
 • Motivationskilder
 • Værdikonflikter 
 • Prioriter dine værdier
 • Find ind til kernen af dine værdier 
 • Spejling med en kollega
 • Sæt dine værdier i forhold til dine aktuelle projekter 
 • Gør det du elsker, og stå på mål for det


Der veksles mellem oplæg fra underviser, diskussioner og praktiske øvelser.


VARIGHED

Kurset “Hvem er jeg?” kan med fordel tilrettelægges som kursus eller temadage af 1-2 dages varighed men kan også laves som ½ dags kursus eller som foredrag. 


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.