STYRK DIN PROCES MED MEDITATION

- HVAD DU KAN LÆRE AF DAVID LYNCHS OG AGNES MARTINS SKABENDE PROCES

STYRK DIN SKABENDE PROCES MED MEDITATION

– HVAD DU KAN LÆRE AF DAVID LYNCHS OG AGNES MARTINS SKABENDE PROCES


På dette kursus vil du møde nogle store kunstneriske personligheder, der arbejder med meditation som en naturlig del af deres skabende praksis. Der er først og fremmest tale om den amerikanske filmskaber David Lynch og den amerikanske billedkunstner Agnes Martin. 


Du vil lære om, hvorfor meditation kan forbedre din skabende proces, og du vil lære nogle særlige opmærksomheder, der er gode at have, når du arbejder med din skabende proces på denne måde. 


Psykologisk set virker meditation ved, at løsne dine fortrængninger, og det har du brug for, hvis du gerne vil have tændt op under din skabende fantasi og forestillingsevne. Når du mediterer, afvæbner du din indre kritiske stemme. Du trækker energien ud af den ved at bryde identifikationen med den. Samtidig opøver du en ny og mere kreativ måde at forholde sig til dig selv på. Den udspringer af det indre bevidste vidne, der er kernen i enhver meditativ praksis. Når dine selvkritiske tanker og bekymringer falder til ro, kan du pludselig bedre se de kreative ideer, der flyder ind i din bevidsthed nedefra, oppefra eller udefra. 


Med meditation vokser din skabende intuition og fornemmelsen for, hvordan du får noget til at føles, som du gerne vil have det til at føles. Din forståelse for og værdsættelse af dine kreative ideer vokser ligeledes.  


Du bliver også bedre til at holde fokus og eksekvere dine ideer – til at handle på dem. Du bliver et menneske fuld af energi, der både har gode ideer, og som også har styrken til at gennemføre dem.


Med meditation bliver du skarpere. Meditation vækker din psykiske energi. Ingen skabende mennesker ønsker at opgive deres kant. Som skabende vil du gerne være stærk og tro mod det, du gør, og lægge al din styrke i det. Når du mediterer, giver du slip på negative tanker, der bremser dit flow. Derved bliver det lettere for dig ikke at holde igen. Det bliver lettere for dig at være kompromisløs, når du skaber. Man kan sige, at du bliver bedre til at være mere hensynsløs på den gode måde. 


På dette kursus får du ny og aktuel viden om forholdet mellem meditation og den skabende proces. Undervisningen er baseret på oplæg og indeholder en række eksempler, der gør den psykologiske viden forståelig og anvendelig i praksis. 


Tag dette kursus, og giv slip på dine begrænsninger, og nyd glæden ved at skabe. 


MÅLGRUPPE

Dette kursus henvender sig til alle, som ønsker at forbedre deres skabende kompetence og som er nysgerrige efter at vide mere om hvordan meditation kan bruges til dette.  


INDHOLD

Vores kursus “Meditation og kreativitet” indeholder:

 • David Lynch - At fange de store fisk 
 • Den meditative tilstand 
 • Det hvide rum
 • Begær og tålmodighed 
 • Kreative fragmenter 
 • Brug din følelse som ledetråd
 • Følg din lyst - uanset konsekvenserne 
 • Agnes Martin - Træn dig selv i at stoppe med at tænke
 • Udfør inspirationens vilje 
 • Paul la Cour - Det hele ligger i forberedelsen
 • Skab en tavshed i dig selv
 • Inger Christensen - At udholde angsten for det hvide papir
 • Stol på processen
 • Marion Milner - Aktiv kontemplation
 • Din kropsfornemmelse er nøglen 
 • Øvelser


VARIGHED

Foredraget “Styrk din skabende proces med meditation” varer 2-3 timer men kan også tilrettelægges som kursus eller temadage af 1-2 dages varighed.


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.


KURSUSUNDERVISER

Troels Boberg > 

UDTALELSER FRA TIDLIGERE KURSISTER

“Hello friends! Take this course if you want to be enlightened mentally and physically and if you want to experience a feeling of spiritual rejuvenation and through comfortable lessons learn tools that can enhance and support both your artistic life but your personal life as well.” 


Master of Arts student

RMC 2016

“Det har givet mig en ro, og samtidig en slags reset-­knap jeg kan bruge, når jeg har brug for det. Jeg er blevet mere sikker på min egen psyke og hvordan den fungerer, og specielt det individuelle forløbet var højst interessant og virkelig brugbart. På en måde har det givet mig en større tro på mig selv og min kunst, og at jeg altid har en state of mind at vende tilbage til, hvor kreativiteten kan sprudle frit.”


Master of Arts student

RMC 2016

UDDYBENDE OM KURSET

DEN TRANSCENDENTE FUNKTION

På dette kursus vil du få viden om meditation, og du vil lære om den transcendente funktion, og hvordan du etablerer og vedligeholder kontakten til den ubevidste del af dit følelsesliv. Du vil få en dybdegående viden om og erfaring med den rolle, som den ubevidste del af psyken spiller i den kunstneriske skabelsesproces.


Kunst gør det muligt for os både at finde og tabe os selv på samme tid. Hvordan bliver jeg bedre til at overskride mig selv i den skabende proces? Hvordan undgår jeg, at mine kunstneriske undersøgelser blot bliver reproduktioner af mine bevidste tanker og ideer? Hvordan kommer jeg dybere ind i min skabende proces? 


Meditation kan styrke adgangen til dine skabende  primærprocesser og evnen til at give slip og lade impulserne strømme frit. Derudover kan meditation give en større lyst og mod til at frembringe nye værker og gøre det lettere at håndtere vanskelige følelsesmæssige sider af den skabende proces. 


HVORDAN FÅR DU GODE IDEER?

Hvis du har problemer med at få nok ideer, så kan meditation hjælpe dig, fordi den meditative tilstand er en nøgle til kreativitetens kilde.  


Ved at meditere får du adgang til at fange ideer, der kommer fra et dybere lag af det ubevidste. Vi ser først de kreative ideer, efter de når frem til den bevidste del af vores psyke. Ved at udvide bevidstheden, får du adgang til ideer, der kommer fra et dybere plan. 


Følelser som vrede, frygt og stress blokerer ofte de kreative ideer. Når du mediterer, forsvinder negativiteten, bevidstheden udvides og de gode kreative ideer bliver lettere at fange.


“Det vigtigste jeg har fået ud af mine vejledningstimer med Troels har været at åbne op for endnu et lag af kreativitet jeg endnu ikke vidste jeg havde.” 


Rasmus Gregersen

RMC, 2021