FREE JAZZ IMPROVISATION

- HVAD DU KAN LÆRE AF WILLIAM PARKERS SKABENDE PROCES

FREE JAZZ IMPROVISATION

– HVAD DU KAN LÆRE AF WILLIAM PARKERS SKABENDE PROCES


I hjertet af alle skabende processer ligger den improvisatoriske handling. Uden improvisation kommer der ingen nye ideer op til overfladen. Improvisation er at åbne dig op for det nye og uforudsigelige. Ingen andre steder møder vi det improvisatoriske mindset mere radikalt end indenfor free-jazzen og dens efterkommere.  


I dette foredrag vil vi gå helt tæt på den amerikanske free-jazzbassist William Parkers kunstneriske praksis. Du vil få en grundig analyse af hans mindset og viden om de dogmer, der ligger til grund for hans skabende proces. 


Ud fra William Parkers praksis vil du lære 10 opmærksomheder, der vil gøre det lettere for dig at finde ind til dit kreative flow og få dine improvisationer til at flyde bedre. Du vil lære, hvordan du flytter dit fokus fra teknikaliteter og kollegial konkurrence til kunstens magiske og helbredende potentialer. 


Grundlæggende set handler det for William Parker om at gøre det, du gør, fra det rigtige sted i dig selv. At finde et formål med din skabende proces, der transformerer den og bringer den ind i en helt ny og langt mere meningsfuld og produktiv kontekst, end du nogensinde ville kunne drømme om. 


Ifølge William Parker sker der en transformationsproces, når dit normale jeg ikke længere er centrum i din skabende proces. Da sættes du fri til at skabe på en helt ny måde, fordi din proces ikke længere lider under dit profane jegs forfængelighed. Dine skabende kanaler bliver renset, og dit kreative flow kan endelig begynde at strømme frit. Nu trækker du din energi og dine ideer fra et helt andet sted end før. Din proces åbner sig op, og du bliver en kanal for noget større end dig selv. 


For William Parker er dette målet for alle skabende mennesker.


MÅLGRUPPE

Dette kursus henvender sig til alle ledere og medarbejdere, som ønsker at udvikle deres skabende kompetence. Undervisningen handler om at hjælpe dig med at finde et nyt centrum for din skabende proces, så den kan blomstre og sættes fri af alle tidligere begrænsninger.


INDHOLD

Vores kursus “Free jazz improvisation” indeholder:


 • William Parkers fire dogmer 
 • William Parkers 10 særlige opmærksomheder 
 • Empty yourself
 • Find out what you are here to do 
 • Stop being competitive - follow your curiosity 
 • Break the academic rules of how to play jazz
 • Start asking questions
 • Seek to discover the spiritual basis of music  
 • Tap into the sound stream
 • Become a seeker of beauty and light
 • Don’t worry about style - loosen up your aesthetics


Der veksles mellem oplæg fra underviser, diskussioner og praktiske øvelser.


VARIGHED

Foredraget varer 2-3 timer men kan også tilrettelægges som kursus eller temadage af 1-2 dages varighed.


Kurset kan afholdes på dansk eller engelsk og tilbydes også som webinar.